Tin Tức & Sự Kiện

7 ĐIỂM MỚI TRONG TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO THẠC SĨ

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT về Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ với nhiều điểm mới sẽ thay thế Thông tư số 15/2004 từ ngày 15/10/2021. Nội dung Thông tư 23/2021/TT-BGDĐT có một số điểm đáng lưu ý như sau:

Xem chi tiết nội dung: Thông tư 23/2021/TT-BGDĐT

Nguồn: VnExpress

Hình ảnh: Phòng Thanh tra Pháp chế Trường Đại học Quốc tế