Tin Tức & Sự Kiện

CHÍNH SÁCH MỚI CÓ HIỆU LỰC HÔM NAY – 24/12/2018

Một trong chính sách nổi bật có hiệu lực từ ngày 24/12/2018 là điều chỉnh lương hưu cho lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 – 2021

Điều chỉnh lương hưu cho lao động nữ nghỉ hưu từ 2018 – 2021

Nghị định 153/2018/NĐ-CP quy định chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu từ năm 2018 đến năm 2021 có thời gian đóng BHXH từ đủ 20 năm đến 29 năm 06 tháng sẽ chính thức được áp dụng từ ngày hôm nay – 24/12/2018.

Mức điều chỉnh sẽ được tính bằng mức lương hưu tại thời điểm bắt đầu hưởng lương hưu x tỷ lệ điều chỉnh tương ứng với thời gian đã đóng BHXH và thời điểm hưởng lương hưu.

Trong đó, nếu nghỉ hưu  năm 2019, tỷ lệ điều chỉnh cao nhất là 9,23%, thấp nhất là 0,81%; Nếu nghỉ hưu năm 2020, tỷ lệ điều chỉnh cao nhất là 6,15%, thấp nhất là 0,64%, tùy thuộc vào thời gian đã đóng BHXH…
 

Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (24/12/2018)

Điều kiện mới với trang thông tin điện tử, mạng xã hội

Nội dung này được quy định tại Nghị định 150/2018/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Theo đó, trang thông tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội của cùng tổ chức, doanh nghiệp không được sử dụng cùng tên miền có dãy ký tự giống nhau (bao gồm cả tên miền thứ cấp); Phải có ít nhất 01 nhân sự quản lý nội dung thông tin và 01 nhân sự quản lý kỹ thuật; thay vì chỉ yêu cầu có tối thiểu 01 người như trước đây.

Với dịch vụ trò chơi điện tử G1, Nghị định này cũng yêu cầu tổ chức cung cấp dịch vụ này phải có trụ sở chính với địa chỉ, số điện thoại liên hệ rõ ràng và liên lạc được…

Vận động viên quốc gia hưởng lương 270.000 đồng/ngày thi đấu

Ngày 24/12/2018, Nghị định 152/2018/NĐ-CP quy định một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu cũng sẽ có hiệu lực.

Nghị định này quy định cụ thể về mức tiền lương của vận động viên không hưởng lương từ ngân sách Nhà nước như sau:

– Vận động viên đội tuyển quốc gia: 270.000 đồng/người/gày;

– Vận động viên đội tuyển trẻ quốc gia: 215.000 đồng/người/ngày;

– Vận động viên đội tuyển ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: 180.000 đồng/người/ngày…

Bãi bỏ 2 thủ tục hành chính do Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý

Tại Quyết định số 2099/QĐ-BTTTT, Bộ Thông tin và Truyền thông đã bãi bỏ 02 thủ tục hành chính gồm: Cấp giấy phép nhập khẩu tem bưu chính và cấp lại giấy phép nhập khẩu tem bưu chính.

Ngoài ra, Quyết định công bố 16 thủ tục hành chính cấp trung ương được sửa đổi, gồm: Cấp giấy phép thành lập nhà xuất bản; Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm; Cấp giấy phép hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm…

Nguồn: LuatVietnam