Thông BáoVăn bản nội bộ

GIỚI THIỆU “CẨM NANG PHÁP LUẬT DÀNH CHO SINH VIÊN”

Pháp luật luôn có một vai trò to lớn trong quản lý xã hội và quản lý nhà nước. Thế nhưng, vai trò đó chỉ được phát huy tối đa khi pháp luật được tổ chức thực hiện tốt và áp dụng một cách đúng đắn. Công tác tuyên truyền và phổ biến giáo dục pháp luật luôn có vị trí quan trọng, thông qua đó người dân sẽ hiểu pháp luật một cách cụ thể hơn, nắm được những chuẩn mực trong đời sống xã hội, thực hiện tốt hơn quyền và nghĩa vụ của mình. Đồng thời, pháp luật còn là phương tiện để người dân có thể tự bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho sinh viên là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của cơ sở giáo dục đại học. Mục đích của việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho sinh viên trước hết là nâng cao hiểu biết pháp luật cho sinh viên, đây được coi là mục đích đầu tiên, không thể thiếu trong nhiệm vụ tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; trang bị kiến thức pháp luật cơ bản để định hướng, phát triển nhân cách và tư cách công dân, nâng cao nhận thức, góp phần điều chỉnh hành vi, hình thành thói quen tự giác xử sự đúng pháp luật, hình thành tinh thần thượng tôn pháp luật cho sinh viên.

Trong xu hướng phát triển ngày càng nhanh của xã hội, ngày càng có nhiều quy định pháp luật và hành vi vi phạm pháp luật mới ra đời, để góp phần vào việc đẩy mạnh công tác phổ biến tuyên truyền, giáo dục pháp luật, giúp sinh viên Trường Đại học Quốc tế hiểu được nội dung, ý nghĩa của quy phạm pháp luật về các vấn đề pháp lý có liên quan đến bản thân mình và gia đình; đồng thời thực hiện tốt công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, Phòng Thanh tra Pháp chế đã biên soạn tài liệu: CẨM NANG PHÁP LUẬT DÀNH CHO SINH VIÊN – phát hành vào tháng 5/2022, với mong muốn đưa pháp luật vào cuộc sống qua một phương thức đơn giản và gần gũi với sinh viên, nhất là dành cho sinh viên Trường Đại học Quốc tế.

Cẩm nang gồm 6 phần tóm lược quy định pháp luật và phân tích nội dung, ý nghĩa một số quy định pháp luật về các lĩnh vực sau:
I. Xử lý kỷ luật sinh viên
II. Xử phạt hành chính khi tham gia lưu thông đường bộ
III. An ninh mạng
IV. Phòng chống ma túy
V. Tệ nạn cờ bạc
VI. Gây rối trật tự công cộng

Cẩm nang hiện được đăng tải công khai và xem trực tuyến tại đây: CẨM NANG PHÁP LUẬT DÀNH CHO SINH VIÊN 
Phòng Thanh tra Pháp chế trân trọng giới thiệu cẩm nang đến sinh viên Nhà trường, quý đọc giả, các Khoa, Bộ môn, Phòng, Trung tâm trực thuộc trường có quan tâm./.