Tin Tức & Sự Kiện

THÍCH ỨNG AN TOÀN, LINH HOẠT, KIỂM SOÁT HIỆU QUẢ DỊCH COVID-19

Ngày 11/10/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 128/NQ-CP về quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”. Nghị quyết được ban hành nhằm thực hiện mục tiêu hạn chế thấp nhất ca nhiễm, ca chuyển nặng, tử vong do COVID-19; khôi phục và phát triển kinh tế – xã hội; đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội; thực hiện mục tiêu kép, đưa cả nước chuyển sang trạng thái bình thường mới sớm nhất có thể.

1. Tạm thời không áp dụng Chỉ thị 15, Chỉ thị 16 và Chỉ thị 19

Theo Nghị quyết 128, khi cả nước áp dụng Nghị quyết này, sẽ tạm thời không áp dụng các quy định tại khoản 1 Điều 1 của Nghị quyết 86/NQ-CP ngày 6.8.2021, Chỉ thị 15, Chỉ thị 16, Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định 2686 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19.

Trường hợp cần thiết phải áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch trên quy mô toàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cao hơn các biện pháp tại Quy định này thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo Bộ Y tế, Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, Nghị quyết 128 sẽ có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành, tức từ ngày 12/10/2021.

2. Phân loại cấp độ dịch

Theo Nghị quyết 128, cấp độ dịch Covid-19 sẽ được phân loại theo 4 cấp độ, gồm:

Cấp 1: Nguy cơ thấp (bình thường mới) tương ứng với màu xanh.
Cấp 2: Nguy cơ trung bình tương ứng với màu vàng.
Cấp 3: Nguy cơ cao tương ứng với màu cam.
Cấp 4: Nguy cơ rất cao tương ứng với màu đỏ.
Bên cạnh đó, việc đánh giá cấp độ từ quy mô cấp xã, và có thể dưới cấp xã (nếu có) trở lên, nhằm đảm bảo linh hoạt, hiệu quả.

Qua đó, tiêu chí đánh giá cấp độ dịch sẽ phụ thuộc vào 3 yếu tố, do Bộ Y tế hướng dẫn: Tỷ lệ ca mắc mới tại cộng đồng/số dân/thời gian; Độ bao phủ vắc xin (lưu ý nhóm tuổi có nguy cơ cao, tỷ lệ tiêm mũi thứ nhất, tỷ lệ tiêm đủ liều); Khả năng thu dung, điều trị của các tuyến (lưu ý xác định rõ khả năng thu dung, điều trị hiện có và kế hoạch bổ sung).

3. Biện pháp phòng, chống dịch ‘đóng’ hoặc ‘mở’ theo cấp độ dịch

Theo Nghị quyết 128, địa phương căn cứ vào tình hình dịch, tỷ lệ tiêm vắc xin để quy định cụ thể về giới hạn số lượng người tham gia, phạm vi và công suất của hoạt động nhưng không vượt quá quy định của hướng dẫn; ưu tiên cho người tiêm đủ liều vắc xin và khỏi bệnh Covid-19.

Xem toàn văn Nghi quyet 128/NQ-CP

Nguồn hình ảnh: Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM

Nguồn nội dung: Báo Thanh niên