Thông BáoTin Tức & Sự Kiện

NHỮNG VIỆC CẦN LÀM ĐỂ PHÒNG CHỐNG COVID-19 TRONG TRƯỜNG HỌC

Cục Quản lý môi trường y tế vừa ban hành Công văn 476/MT-VP về danh mục những việc cần làm để phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong trường học.

Theo đó, ban hành danh mục những việc cần thực hiện của nhà trường, giáo viên, bảo vệ nhà trường, nhân viên y tế tại trường học, học sinh, cha mẹ học sinh để phòng tránh mắc bệnh COVID-19, bao gồm:

 Những việc học sinh cần làm tại nhà – để phòng tránh mắc bệnh COVID-19

Những việc học sinh cần làm tại trường – để phòng tránh mắc bệnh COVID-19

 Những việc giáo viên cần thực hiện khi học sinh đi học – để phòng tránh mắc bệnh COVID-19

 Những việc bảo vệ nhà trường cần thực hiện – để phòng tránh mắc bệnh COVID-19

 Những việc nhân viên y tế tại trường học cần thực hiện – để phòng tránh mắc bệnh COVID-19

 Những việc nhà trường cần thực hiện trước khi học sinh đi học – để phòng tránh mắc bệnh COVID-19

 Những việc nhà trường cần thực hiện khi học sinh quay trở lại học – để phòng tránh mắc bệnh COVID-19

 

Xem nội dung công văn 476/MT-VP TẠI ĐÂY

Nguồn: Thư viện Pháp luật